Blog Page 3

0
Kes: Gangguan Seksual Kawasan: Kawasan Villa Tarikh: 26.03.2018 Masa: 6.50 petang Modus Operandi: ūüĒĽ Mangsa menunggu tremco di kawasan Villa untuk ke kelas tambahan berseorangan. ūüĒĽ Kemudian mangsa ingin berpatah...

0
Senarai Nama Calon Yang Berjaya Temuduga Al-Azhar Medical Team (AMT) PERUBATAN Cawangan al ‚Äď Azhar 2018/2019 IKHWAH TAHUN 1 1. AFIQ HELMI BIN RAZALI 2. ABDUL HADI FATAH...

0
Kes: Gangguan Seksual Kawasan: Klinik Taysir (Hayyu Sabi') Tarikh: 3.3.2018 Masa: Jam 1 tengah hari Modus Operandi: ‚Ė∂ Mangsa mendapatkan rawatan di bahagian kecemasan klinik Taysir. ‚Ė∂ Setelah meneliti keadaan...

0
Hari : Jumaat (2 Mac 2018) Masa : Selepas Isyak Pihak JAKSI PERUBATAN Cawangan al-Azhar telah menerima laporan kes cubaan ragut di sekitar Hayyu Asyir. Berdasarkan laporan...

0
  Menurut¬†PROF¬†Dr.¬†Haji¬†Abdul¬†Malik¬†Karim¬†Amrullah¬†(HAMKA),¬†antara¬†kepentingan¬†saranan¬†supaya¬†umat¬†manusia¬†menuntut¬†ilmu¬†pengetahuan¬†bukan¬†hanya¬†untuk¬†membantu¬†manusia¬†memperoleh¬†kehidupan¬†yang¬†selesa¬†dan¬†layak,¬†melainkan¬†lebih¬†dari¬†itu,¬†dengan¬†ilmu¬†manusia¬†akan¬†mengenal¬†Tuhannya,¬†memperhalus¬†akhlaknya¬†dan¬†sentiasa¬†berupaya¬†mencari¬†keredhaan¬†Allah.¬†HAMKA¬†turut¬†mengklasifikasikan¬†makna¬†pendidikan¬†dan¬†pengajaran.¬†Menurutnya,¬†pendidikan¬†ialah¬†suatu¬†bentuk¬†usaha¬†pendidik¬†dalam¬†membentuk¬†watak,¬†budi,¬†akhlak¬†dan¬†peribadi¬†yang¬†baik¬†sehingga¬†ia¬†tahu¬†untuk¬†membezakan¬†mana¬†yang¬†baik¬†dan¬†mana¬†yang¬†buruk.¬†Sementara¬†pengajaran¬†pula¬†ialah¬†usaha¬†untuk¬†mengisi¬†intelektual¬†dengan¬†ilmu¬†pengetahuan.¬†Kedua-duanya,¬†pendidikan¬†dan¬†pengajaran¬†merupakan¬†perkara¬†yang¬†seiring¬†dan¬†perlu¬†dalam¬†membentuk¬†peribadi¬†yang¬†baik.   Sebelum¬†dibentangkan¬†hasil¬†dapatan¬†kajian¬†ini,¬†moleklah¬†terlebih¬†dahulu¬†untuk¬†sama-sama¬†kita¬†meneliti¬†pola¬†pencapaian¬†akademik¬†ahli¬†PERUBATAN¬†Cawangan¬†al-Azhar¬†dalam¬†peperiksaan¬†sepanjang¬†tiga¬†sesi¬†pengajian.¬†Berdasarkan¬†carta¬†bar¬†di¬†bawah,¬†dapatlah¬†kita¬†simpulkan¬†bahawa¬†prestasi¬†akademik¬†ahli¬†sepanjang¬†tiga¬†sesi¬†pengajian¬†berada¬†pada¬†tahap¬†yang¬†agak¬†membimbangkan¬†dengan¬†pencapaian¬†pangkat¬†Mumtaz¬†di¬†bawah¬†paras¬†10%¬†serta¬†ahli¬†yang¬†dhur¬†semakin¬†meningkat¬†setiap¬†sesi.   Berikutan¬†daripada¬†pola¬†pencapaian¬†akademik¬†ahli¬†di¬†atas,¬†Pihak¬†Unit¬†Research¬†&¬†Development¬†PERUBATAN¬†Cawangan¬†al-Azhar¬†(PCA)¬†telah¬†mengambil¬†inisiatif¬†untuk¬†mengkaji¬†punca¬†sebenar¬†berlakunya¬†masalah¬†ini.¬†Berikut¬†hasil¬†kajian¬†yang¬†telah¬†dijalankan:   Hasil¬†dapatan¬†daripada¬†kajian¬†masalah¬†akademik¬†ahli¬†menunjukkan¬†faktor¬†terbesar¬†yang¬†menyumbang¬†kepada¬†kemerosotan¬†ahli¬†PCA¬†secara¬†umum¬†ialah¬†berpunca¬†daripada¬†mahasiswa¬†sendiri.¬†Lebih¬†daripada¬†80%¬†responden¬†¬†bersetuju¬†bahawa¬†sikap¬†pelajar¬†yang¬†tidak¬†memberi¬†sepenuh¬†perhatian¬†terhadap¬†kehadiran¬†ke¬†kelas,¬†bersikap¬†sambil¬†lewa¬†dalam¬†pelajaran,¬†kelemahan¬†pelajar¬†dalam¬†menguruskan¬†diri¬†dalam¬†kehidupan¬†harian¬†sama¬†ada¬†dalam¬†pengurusan¬†masa,¬†gerak¬†kerja,¬†aktiviti¬†harian¬†dan¬†sebagainya.¬†Budaya¬†hedonisme¬†(melampaui¬†limitasi¬†dalam¬†media¬†sosial¬†dan¬†hiburan)¬†yang¬†semakin¬†meresap¬†dalam¬†diri¬†ahli¬†juga¬†antara¬†punca¬†utama¬†yang¬†akhirnya¬†menutup¬†ruang¬†terhadap¬†mahasiswa¬†untuk¬†memberi¬†fokus¬†yang¬†sebaiknya¬†terhadap¬†sistem¬†pelajaran¬†dan¬†pembelajaran¬†secara¬†individu¬†atau¬†berkumpulan¬†di¬†luar¬†waktu¬†kuliah.   Selain¬†itu,¬†persekitaran¬†mahasiswa¬†yang¬†tidak¬†mesra¬†akademik¬†(biah¬†akademik)¬†dan¬†masalah¬†sosial¬†dalam¬†kalangan¬†mahasiswa¬†(biah¬†solehah)¬†turut¬†menyumbang¬†kepada¬†kemerosotan¬†pencapaian¬†akademik¬†ahli¬†berdasarkan¬†daripada¬†50%¬†daripada¬†responden.¬†Walaupun¬†faktor-faktor¬†ini¬†bukannya¬†menjadi¬†penyebab¬†utama¬†terhadap¬†permasalahan¬†ini,¬†perkara¬†ini¬†tidak¬†sewajarnya¬†dipandang¬†enteng¬†oleh¬†semua¬†pihak¬†dalam¬†menjaga¬†dan¬†memainkan¬†peranan¬†masing-masing¬†supaya¬†tidak¬†menjadi¬†barah¬†dalam¬†komuniti¬†kita¬†pada¬†masa¬†hadapan.¬†Tambahan¬†pula,¬†peranan¬†universiti¬†dan¬†peranan¬†organisasi¬†batch¬†yang¬†tidak¬†dimainkan¬†dengan¬†sebaiknya¬†juga¬†menjadi¬†faktor¬†yang¬†perlu¬†dititikberatkan¬†oleh¬†PCA¬†khususnya¬†Majlis¬†Ketua¬†Batch¬†(MKB)¬†dalam¬†memastikan¬†kestabilan¬†prestasi¬†akademik¬†ahli.   Adapun¬†anggaran¬†hanya¬†sebanyak¬†20%¬†responden¬†bersetuju¬†bahawa¬†penglibatan¬†mahasiswa¬†dalam¬†persatuan¬†dan¬†perniagaan¬†bukanlah¬†menjadi¬†penyebab¬†yang¬†utama¬†dalam¬†permasalahan¬†ini.¬†Perkara¬†ini¬†dibuktikan¬†juga¬†dengan¬†hasil¬†dapatan¬†data¬†yang¬†diperoleh¬†R&D¬†menyatakan¬†bahawa¬†hanya¬†sebanyak¬†39%¬†ahli¬†yang¬†menjadi¬†penggerak¬†PCA¬†yang¬†mempunyai¬†masalah¬†akademik.¬†Dalam¬†erti¬†kata¬†lain,¬†sebanyak¬†61%¬†ahli¬†yang¬†tidak¬†terlibat¬†secara¬†langsung¬†dalam¬†PCA¬†mempunyai¬†masalah¬†akademik.¬†Hasil¬†dapatan¬†ini¬†sekaligus¬†menolak¬†dakwaan¬†dan¬†persepsi¬†bahawa¬†persatuan¬†menjadi¬†faktor¬†terbesar¬†kepada¬†kemerosotan¬†akademik¬†ahli.   Rentetan¬†daripada¬†hasil¬†dapatan¬†yang¬†diperoleh¬†daripada¬†kajian¬†ini,¬†dapatlah¬†disimpulkan¬†bahawa¬†faktor¬†terbesar¬†dan¬†terutama¬†yang¬†menyumbang¬†terhadap¬†masalah¬†akademik¬†ahli¬†berpunca¬†dari¬†individu¬†mahasiswa¬†sendiri,¬†diikuti¬†oleh¬†persekitaran¬†semasa,¬†peranan¬†universiti¬†dan¬†persatuan¬†di¬†tangga¬†terakhir.¬†Benarlah¬†firman¬†Allah¬†Taala¬†yang¬†bermaksud;¬†‚ÄúDan¬†bahawasanya¬†seorang¬†manusia¬†tidak¬†memperoleh¬†selain¬†apa¬†yang¬†telah¬†diusahakannya‚Ä̬†(an-Najm¬†ayat¬†39).¬†Bak¬†kata¬†pepatah¬†orang¬†putih;¬†‚ÄėNo¬†Pain¬†No¬†Gain‚Äô. ¬†   Sehubungan¬†dengan¬†itu,¬†PERUBATAN¬†Cawangan¬†al-Azhar¬†menyeru¬†kepada¬†semua¬†ahli¬†PCA,¬†ahli¬†mahupun¬†pimpinan¬†supaya:   Mengubah¬†sikap¬†yang¬†negatif¬†selaku¬†mahasiswa¬†Mesir¬†seperti¬†ponteng¬†kuliah¬†tanpa¬†keuzuran,¬†bermalas-malasan,¬†mudah¬†berputus-asa,¬†meniru/menipu¬†dalam¬†peperiksaan¬†dan¬†sebagainya. Menguruskan¬†kehidupan¬†seharian¬†dengan¬†sebaik¬†mungkin.¬†Utamakan¬†perkara¬†terlebih¬†utama¬†dari¬†yang¬†utama¬†serta¬†kurangkan¬†melakukan¬†perkara¬†yang¬†kurang¬†penting¬†dan¬†tidak¬†memberi¬†manfaat. Menjauhi¬†budaya¬†hedonisme¬†(melampau¬†dalam¬†berhibur)¬†sehingga¬†meninggalkan¬†tanggungjawab¬†terhadap¬†Allah¬†dan¬†masyarakat¬†sekeliling. Mengambil¬†serius¬†terhadap¬†sistem¬†pelajaran¬†dan¬†pembelajaran¬†yang¬†telah¬†diatur¬†oleh¬†pihak¬†universiti¬†dengan¬†menghadiri¬†kuliah¬†dan¬†bersifat¬†proaktif¬†dalam¬†kuliah. Menjaga¬†serta¬†menghidupkan¬†kembali¬†biah¬†akademik¬†dan¬†biah¬†solehah¬†yang¬†semakin¬†ditinggalkan¬†oleh¬†mahasiswa¬†Mesir¬†dengan¬†menjadi¬†agen¬†penyebar¬†Amar¬†Makruf¬†Nahi¬†Mungkar. Memperanankan¬†Organisasi¬†Batch¬†(MKB)¬†dengan¬†sebaiknya¬†dalam¬†usaha¬†meningkatkan¬†pencapaian¬†akademik¬†batch¬†masing-masing. Memanfaatkan¬†segala¬†kemudahan,¬†program¬†dan¬†aktiviti¬†akademik¬†yang¬†dianjurkan¬†oleh¬†pihak¬†PCA¬†dengan¬†sebaiknya.   Akhir¬†kalam,¬†pihak¬†kami¬†mengharapkan¬†dengan¬†hasil¬†kajian¬†yang¬†dibentangkan¬†ini¬†dapat¬†memberi¬†kesedaran¬†kepada¬†semua¬†pihak¬†serta¬†diambil¬†tindakan¬†yang¬†sewajarnya¬†oleh¬†setiap¬†lapisan¬†peringkat.¬†Jangan¬†hanya¬†berteori¬†dan¬†bercakap¬†di¬†mulut¬†semata-mata¬†tanpa¬†ada¬†kudrat¬†yang¬†membenarkan.¬†Marilah¬†sama-sama¬†kita¬†membantu¬†dan¬†berganding¬†bahu¬†ke¬†arah¬†mencapai¬†kecemerlangan¬†bukan¬†hanya¬†setakat¬†di¬†dunia¬†bahkan¬†di¬†akhirat¬†yang¬†kekal¬†abadi¬†dengan¬†memperoleh¬†keredaan¬†Allah¬†SWT¬†insya-Allah.   Wallahua‚Äôlam.   ¬† Metod¬†kajian:¬†kajian¬†lapangan,¬†pengumpulan¬†data¬†dan¬†analisis¬†data. Bilangan¬†responden:¬†112¬†orang¬†

0
Hayyu Sadis, 16 Februari 2018 ‚Äď ‚ÄúHasil daripada kaji selidik Unit Research and Development (R&D) yang diadakan baru-baru ini, pada menyatakan punca-punca kegagalan akademik,...

STAY CONNECTED