Wednesday, November 22, 2017
Penulis Dihantar olehadmin

admin

586 ENTRI 3 KOMENTAR

KENYATAAN RASMI: PEMANGKUAN AJKT PCA

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat Ilahi, selawat dan salam buat junjungan besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terpelihara dalam nikmat Islam dan iman dan tergolong dalam kalangan yang sentiasa mendapat hidayah dan taufiq-Nya. Semoga kita juga tergolong sebagai ummat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya kelak.

Merujuk fasal 28 perkara 3 (b) dalam perlembagaan PERUBATAN, berkaitan Kekosongan Jawatan;

“Jika terdapat Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan yang meninggal dunia atau meletakkan jawatan atau dilucutkan jawatan atau tidak dapat bertugas atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, kekosongan tersebut perlu dipangku oleh mana-mana Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) lain untuk satu tempoh tertentu dan kemudiannya ditentukan oleh Jawatankuasa Pilihanraya Cawangan (JPC) berdasarkan etika. Kekosongan jawatan Pengerusi hanya boleh dipangku oleh Naib Pengerusi I.”

Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa pemangkuan portfolio akan berlaku disebabkan ketiadaan beberapa orang AJKT PERUBATAN Cawangan al-Azhar (PCA) di Mesir atas urusan tertentu dan tidak dapat menjalankan tugasan mereka seperti biasa.

Antara bidang tugas pemangku adalah seperti berikut:

 • Memangku bidang tugas jawatan yang berkenaan untuk tempoh yang telah ditetapkan.
 • Menghadiri mesyuarat jabatan/biro yang berkenaan.
 • Terlibat dalam pelaksanaan program yang telah dirancang oleh jabatan/biro yang berkenaan.

Berikut merupakan jadual pemangkuan AJKT berserta nombor telefon masing-masing sebagai rujukan kepada semua ahli dan tenaga penggerak PERUBATAN Cawangan al-Azhar:

BIL PORTFOLIO NAMA AJKT PEMANGKU TARIKH
1. Timbalan Pengerusi Liyana binti Jusni Masirah binti Mohd Amin

+201159119962 (TEL & WA)

21/11/2017 – 11/12/2017
2. Timbalan Setiausaha Nurul Asma Naqibah binti Nor Azha  A’faf binti Othman

+201112263323 (TEL)

+60145385507 (WA)

21/11/2017 – 10/12/2017
10. Timbalan Ketua Biro Perumahan Nur Syazwani binti Shamsuddin Nurin Jazlina binti Mohd Ismail

+201013342669 (TEL & WA)

7/12/2017 – 17/12/2017
12.  Ketua Biro Sukan & Aktiviti Luar Ahmad Iqbal Hasif bin Kamaruddin Abu Bakar Al Siddiq bin Mohamed

+201110469980 (TEL & WA)

7/12/2017 – 17/12/2017

Jadual pemangkuan di atas akan berkuatkuasa bermula daripada tarikh ketiadaan AJKT tersebut di Mesir dan akan tamat secara automatik sekembalinya AJKT berkenaan ke Mesir. Oleh itu, pihak kami berharap agar semua ahli PCA dapat menghubungi nama-nama AJKT yang telah ditetapkan sebagai pemangku di atas sekiranya terdapat sebarang persoalan atau permasalahan yang berkaitan dengan mana-mana gerak kerja PERUBATAN sepanjang cuti musim panas ini.

Siiru ala barakatillah.

Sekian, terima kasih.

 

“PCA: Stronger As One”

“Ilmuwan Berbakti, Teguh Sehati”

“At-Taqwa, As-Syifa’, Ar-Rahmah”

 

Abdul Fattah bin Abdul Ghafar

Pengerusi,

PERUBATAN Cawangan al-Azhar 2017/2018.

Liyana binti Jusni

Timbalan Pengerusi,

PERUBATAN Cawangan al-Azhar 2017/2018.

 

0

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

Segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan peluang kepada kita sehingga ke hari ini untuk terus hidup dalam nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menggadaikan seluruh hidupnya untuk Islam yang sedang kita nikmati pada hari ini.

 

Manusia yang hidup dalam satu komuniti tidak akan menolak kepentingan wujudnya institusi kepimpinan  yang mengurus dan mentadbir hal ehwal mereka dengan baik dan berhemah. Kedatangan Islam telah memberi nilai tambah kepada hajat manusia ini melalui seruan Allah SWT dalam beberapa ayat al-Quran. Antara firman-Nya yang bermaksud:

 

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah SWT menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT dengan (suruhan-Nya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.”

(Surah an-Nisa, ayat 58)

 

Malah, pada hari kewafatan Baginda SAW, para sahabat berbincang di Saqifah Bani Sa’idah untuk memilih pemimpin dalam kalangan mereka bagi menggantikan kepimpinan Rasulullah SAW. Mungkin ada yang menyatakan, sepatutnya para sahabat boleh menangguhkan dahulu perbincangan melantik pemimpin bagi menumpukan urusan jenazah dan pengebumian Rasulullah SAW. Namun, kisah ini telah membuktikan bahawa tindakan para sahabat tidak salah kerana mengutamakan urusan kepimpinan yang menjadi fardu ain ke atas umat Islam berbanding urusan jenazah yang merupakan fardu kifayah.

 

Bagi melaksanakan kefarduan ini, pilihanraya PERUBATAN diadakan saban tahun untuk memilih tampuk kepimpinan yang baru bagi menggantikan kepimpinan sedia ada dalam meneruskan khidmat dan curahan bakti kepada mahasiswa mahasiswi sains kesihatan bagi sesi yang akan datang iaitu sesi 2018/2019.

 

Dengan merujuk perkara yang telah termaktub dalam Perlembagaan PERUBATAN pada Bab Keempat; PERUBATAN CAWANGAN; dalam Fasal 28: Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan; Perkara 1 (d);

 

Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan perlu bermesyuarat pada akhir sesi pentadbiran untuk menetapkan 2 (dua) orang Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) lelaki dan 2 (dua) orang Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) wanita untuk dikekalkan sebagai Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan sesi seterusnya.

 

AJKT yang dikekalkan secara automatik tidak boleh dicalonkan dalam pilihanraya. Ini merujuk kepada petikan perlembagaan pada bab yang sama; Fasal 27: Pemilihan Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan; Perkara 2 (b);

 

Berdasarkan Fasal 28 Perkara 1 (d), seramai 2 (dua) orang Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan lelaki dan 2 (dua) orang Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan wanita yang telah dikekalkan untuk sesi pentadbiran seterusnya, adalah secara automatik terkeluar daripada proses pemilihan Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan.

 

Oleh yang demikian, setelah perbincangan lumat dan teliti diadakan, barisan AJKT PERUBATAN Cawangan al-Azhar sesi 2017/2018 telah memutuskan 4 orang AJKT yang akan dikekalkan ke sesi 2018/2019 ialah:

ABDUL AZIZ BIN AKMAL

ABU BAKAR AL SIDDIQ BIN MOHAMED

NURIN JAZLINA BINTI MOHD ISMAIL

A’FAF BINTI OTHMAN

 

Semoga dengan pengekalan AJKT ini akan membawa kepada rahmah dan hikmah yang terbaik untuk kemaslahatan bersama ahli PERUBATAN khususnya di Cawangan al-Azhar untuk sesi akan datang.

 

Siiru ala barakatillah.

 

Sekian, terima kasih.

 

“PCA: Stronger As One”

 

“Ilmuwan Berbakti, Teguh Sehati”

 

“At-Taqwa, As-Syifa’, Ar-Rahmah”

Abdul Fattah bin Abdul Ghafar,

Pengerusi,

PERUBATAN Cawangan al-Azhar 2017/2018.

Liyana binti Jusni,

Timbalan Pengerusi,

PERUBATAN Cawangan al-Azhar 2017/2018.

 

0

Sebuah pusat atau juga lazim disebut sebagai ‘markas’ merupakan salah satu elemen terpenting bagi membantu sesebuah organisasi melakukan kegiatan gerak kerja persatuan dan juga aktiviti bersama ahli demi mencapai matlamat organisasi. Istimewa bagi Persatuan Pelajar-pelajar Sains Kesihatan Malaysia-Mesir (PERUBATAN) Cawangan al-Azhar, markas bukan sahaja berfungsi sebagai pusat kegiatan dan aktiviti malah markas turut berperanan sebagai medium utama dalam menyatupadukan ahli dan seluruh komuniti pelajar-pelajar Fakulti Sains Kesihatan Universiti al-Azhar secara amnya.

Menyedari kepentingan itu, usaha yang sinergi dan berterusan telah dilakukan oleh pimpinan dan ahli sejak awal penubuhan PCA lagi demi memastikan PCA mempunyai markas tersendiri untuk kegunaan dan manfaat organisasi dan juga ahli terutamanya.

Berikut adalah kronologi pencarian dan perpindahan markas PCA (Markas PERUBATAN Hayyu Sabie dan Darul HAMKA) bermula sejak awal Tahun 2012 sehinggalah ke hari ini :

1. AWAL TAHUN 2012-PENCARIAN MARKAS PERTAMA BERMULA
• Pencarian markas PERUBATAN Hayyu Sabie bermula seawal tahun 2012 yang merupakan hasil idea dan usaha salah seorang ahli ketika itu iaitu saudara Mohd Hamdi bin Razali yang mencadangkan bahawa PCA memerlukan sebuah markas bagi memudahkan perkumpulan dan kegiatan komuniti mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Sains Kesihatan Universiti al-Azhar.

2. TAHUN 2012-PENEMUAN DAN PERASMIAN MARKAS PERTAMA (MARKAS PERUBATAN H7)
• Beberapa perancangan dan perbincangan telah dilakukan melibatkan beberapa orang pelajar dan akhirnya bersepakat untuk melakukan usaha pencarian markas khas untuk kegunaan komuniti pelajar-pelajar Fakulti Sains Kesihatan Universiti al-Azhar.
• Hasil perbincangan tersebut, sebuah syaqah (rumah) sewa telah dipilih untuk dijadikan sebagai markas yang terletak di imarah (bangunan) Masjid Bir, berhadapan dengan Stesen Minyak Benzene Mahkamah, Hayyu Sabie, Kaherah.
• Rumah tersebut dilihat sesuai kerana mempunyai kapasiti sekurang-kurangnya 2 ruang mesyuarat dan 1 ruang untuk program.
• Markas ini telah dirasmikan oleh saudara Syafiq Hamdani selaku Presiden PERUBATAN sesi 2011/2012 ketika itu.
• Harga sewa markas pertama ini adalah sebanyak EGP 2500/bulan dan dihuni oleh beberapa orang pelajar.

3. TAHUN 2013-PERPINDAHAN MARKAS KALI PERTAMA (MARKAS PERUBATAN H7)
• Sejak wujudnya markas PERUBATAN tersebut, kegiatan persatuan semakin rancak dan berkembang. Bilangan kedatangan pelajar baharu Fakulti Sains Kesihatan ke Universiti al-Azhar juga semakin bertambah.
• Sehubungan dengan itu, pada Tahun 2013 salah seorang Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PCA telah mencadangkan untuk markas berpindah ke tempat lain atas faktor keperluan untuk memiliki sebuah markas yang lebih besar dan selesa berikutan faktor tersebut.
• Beberapa usaha pencarian markas baharu telah dijalankan dan hasil daripada pencarian tersebut sebuah rumah 2 tingkat telah ditemui dan dipilih untuk dijadikan sebagai premis markas yang baharu yang terletak di Tingkat 4, Imarah 31, Jalan Ahmad Hasan el-Zayat, bersebelahan Wisma Perak B, Hayyu Sabie.
• Markas ini mempunyai 2 tingkat dan kapasiti sekurang-kurangnya 1 ruang pejabat, 3 ruang mesyuarat, 1 ruang perpustakaan mini, 1 ruang stor menyimpan aset PCA dan 1 ruang besar untuk program.
• Markas ini telah dirasmikan oleh saudara Wan Mohd Redzuan bin Wan Hassan selaku Naib Pengerusi I mewakili pihak Pengerusi PERUBATAN Cawangan al-Azhar sesi 2013/2014.
• Markas ini dihuni oleh 6 orang pelajar yang berperanan menjaga markas dan juga menampung sebahagian daripada jumlah harga sewa markas.
• Harga sewa markas ini adalah sebanyak 5000LE/Bulan.
• Hasil daripada usahapencarian dana bagi menampung sewa markas yang dilakukan oleh Biro Perumahan (BHOME) PCA waktu itu, PCA telah Berjaya memperoleh tajaan sewa markas sebanyak 5000USD.
• Pada waktu itu, sebuah sistem iaitu Sistem Infak Berunit (SIB) telah diperkenalkan sebagai salah satu inisiatif untuk menjana sumber kewangan bagi menampung sewa markas.
• Sistem ini kemudiannya telah diubahsuai kepada sebuah sistem baharu yang lebih efektif iaitu Skim Tajaan Ahli (STA) yang masih digunakan sehingga hari ini.

4. TAHUN 2014-PENAMAAN MARKAS KEDUA
• Sebuah pertandingan mereka cipta nama markas telah dianjurkan dalam salah sebuah program anjuran PCA iaitu program Sinergi IV.
• Beberapa orang pelajar telah menyertai pertandingan tersebut dan hasil keputusan juri, saudari Dalia Binti Zaidi dan saudari Farhaana Binti Ishak yang mempertaruhkan nama “Darul HAMKA (House of Merging Ukhwah)” telah diiktiraf sebagai pemenang sekaligus mengubah nama markas yang sebelum ini dikenali sebagai ‘Markas PERUBATAN Hayyu Sabie’ kepada nama markas yang baharu iaitu ‘Darul HAMKA’.
• Menurut saudari Dalia Binti Zaidi dan saudari Farhaana Binti Ishak, mereka mencadangkan nama tersebut adalah kerana terinspirasi dengan ketokohan Buya Hamka sebagai ulama dan ilmuwan sufi yang dekat dengan masyarakat.

5. JULAI 2016-PERPINDAHAN MARKAS KALI KEDUA (DARUL HAMKA)
• Tahun demi tahun berlalu dan pelbagai aktiviti dan program telah dijalankan di Darul HAMKA dan harga sewa markas pada waktu itu juga telah mula meningkat sehingga mencecah 6000LE/sebulan.
• Sumber dana untuk menampung sewa markas ketika itu tidak mampu untuk menanggung jumlah tersebut.
• Pada 20-23 Julai 2016, mesyuarat AJKT telah diadakan bagi membincangkan cadangan untuk markas berpindah ke tempat lain atas faktor kekurangan sumber dana untuk menampung kos sewa markas tersebut.
• Tambahan pula, hasil kutipan STA pada waktu itu kurang memberangsangkan dan tidak cukup untuk menampung sewa markas yang terlalu tinggi.
• Hasil mesyuarat tersebut, semua AJKT telah bersepakat untuk berpindah ke tempat lain dengan sewa yang lebih murah dan sesuai mengikut kemampuan dana ketika itu.
• Sementara itu, beberapa pertemuan dengan pihak tuan rumah juga telah dibuat dan beberapa kata sepakat telah dipersetujui iaitu : 1) Perpindahan perlu dilakukan selewat-lewatnya pada 20-23 Julai 2016 dan 2) segala kos utiliti serta kerosakan akan dinilai selepas hari raya Aidilfitri pada tahun tersebut.
• Kos bagi proses perpindahan markas kali kedua ini adalah sebanyak 35,000LE.

6. JULAI 2016-PENEMUAN MARKAS KETIGA (DARUL HAMKA)
• Pada 20 Jun 2016, AJKT PERUBATAN Cawangan al-Azhar Sesi 2016/2017 telah mengadakan satu mesyuarat tergempar untuk melakukan usaha pencarian markas yang baharu sesuai dengan kemampuan dana ketika itu.
• Hasil daripada usaha tersebut, beberapa buah premis yang sesuai untuk dijadikan markas telah ditemui.
• Sebuah mesyuarat susulan AJKT PCA telah dibuat bagi membincangkan pemilihan premis yang paling sesuai daripada kesemua premis yang dicadangkan.
• Hasil daripada mesyuarat tersebut, AJKT telah bersetuju untuk memilih sebuah rumah yang bertempat di Hayyu Safarat dan akad (perjanjian/kontrak) dilakukan pada 23 Jun 2016 di antara tuan rumah dan pihak Majlis Tertinggi PERUBATAN Cawangan al-Azhar ketika itu.
• Beberapa usaha untuk mencari sumber dana bagi menampung kos perpindahan juga telah dijalankan dan hasil daripada usaha tersebut PCA telah berjaya mengumpul dana sebanyak 22,387.47 LE.

7. OGOS 2016-PERPINDAHAN MARKAS KALI KETIGA (DARUL HAMKA)
• Tidak sampai beberapa bulan di markas yang baharu, pihak jiran yang mendiami imarah (bangunan) yang sama mula merasa kurang selesa dengan kewujudan markas PCA di situ dan telah memaksa pihak PCA untuk mencari premis baharu. Jiran yang menetap di situ tidak dapat bertoleransi bahawa rumah tersebut dijadikan sebagai pusat untuk kegiatan persatuan.
• Pada 23 Ogos 2016, barisan AJKT PERUBATAN Cawangan al-Azhar telah mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan permasalahan ini.
• Hasil mesyuarat tersebut, semua AJKT telah bersetuju untuk berpindah markas sekali lagi dalam waktu yang terdekat.
• Tempahan markas sepanjang tempoh itu terpaksa dibekukan kerana ingin menenangkan keadaan dan akan dibuka semula pada akhir pada 27 Ogos 2016.
• Sepanjang tempoh itu juga, sebarang aktiviti yang melibatkan pengumpulan ahli yang ramai terpaksa dijalankan di premis-premis Badan Kebajikan Anak-anak Negeri (BKAN).
• Penerangan kepada ahli tentang situasi semasa Darul HAMKA telah dilakukan dengan lebih jelas pada program Daurah Summer anjuran Biro Pembangunan Insan (BPI) PCA.
• Kos perpindahan pada kali ini adalah mencecah sebanyak 45,400LE.

8. OKTOBER 2016-PENEMUAN MARKAS KEEMPAT (DARUL HAMKA-SEKARANG)
• Hasil mesyuarat semua AJKT bersepakat untuk memilih salah satu rumah daripada beberapa rumah yang telah dicadangkan untuk dijadikan sebagai markas yang terletak di alamat Tingkat 3, Jalan Khalifah ar-Radhi, Hayyu Sabi’, Madinah Nasr, Kaherah.
• Markas ini mempunyai kapasiti sebanyak 1 ruang pejabat, 1 ruang perpustakaan mini, 1 ruang mesyuarat dan satu ruang untuk program.
• Pada 16 Oktober 2016, proses perpindahan markas ke premis baharu telah dijalankan.
• Proses perpindahan yang berturut-turut berjalan ini berjalan dengan lancar hasil daripada bantuan dan kerjasama padu yang diberikan oleh ahli PCA sendiri.
• Sehingga hari ini, PCA telah berjaya menjalankan pelbagai kegiatan persatuan serta aktiviti dan program bersama ahli di markas ini tanpa sebarang masalah serius samada dengan pihak tuan rumah ataupun jiran tetangga.

Pelbagai dugaan dan cabaran telah ditempuh oleh pimpinan bersama ahli PCA demi memastikan PCA sentiasa memiliki sebuah pusat bagi memudahkan kegiatan persatuan dan juga aktiviti bersama ahli. Semoga Darul HAMKA terus bertahan lebih lama dan berfungsi sebagai medium utama penyatuan ahli PCA dan komuniti pelajar-pelajar Fakulti Sains Kesihatan secara amnya sesuai dengan maksud di sebalik namanya “HAMKA : House of Merging Ukhuwwah”.

Oleh:

Muhammad Ruzaini bin Maidin
Setiausaha,
PERUBATAN Cawangan al-Azhar 2017/2018.


Nurul Asma Naqibah binti Nor Azha
Timbalan Setiausaha,
PERUBATAN Cawangan al-Azhar 2017/2018.

0

أشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، بعثه اللهُ رحمةً للعالمين هادياً ومبشراً ونذير

Allah SWT berfirman di dalam al-Quran:

وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِ‍َٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ

Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama Kami, selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami.
(as-Sajadah: 24)

Segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan dua nikmat yang terbesar kepada kita semua, nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat dan salam buat pemimpin teragung Rasullulah SAW, para sahabat, ahli keluarga serta seluruh generasi yang masih meneruskan perjuangan Baginda.

Sebagaimana bahtera itu ada nakhodanya, begitu jualah mana-mana organisasi pasti wujud pimpinannya. Sudah menjadi lumrah, setiap kepimpinan pasti terikat dengan tempoh yang tertentu.

Merujuk pada Fasal 27 Perkara 1 (a) Perlembagaan PERUBATAN yang menyatakan;
“Jawatankuasa Khas untuk pemilihan Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan yang selepas ini disebut sebagai Jawatankuasa Pilihanraya Cawangan (JPC) hendaklah ditubuhkan oleh Lembaga Penasihat PERUBATAN untuk mengendalikan segala urusan yang berkaitan dengan pemilihan Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan”.

Bertepatan juga dengan isi Perlembagaan PERUBATAN Fasal 30 Perkara 5 (b) yang menyatakan;
“Tugas-tugas Lembaga Penasihat adalah seperti berikut: Melantik Ahli Jawatankuasa Pilihanraya Cawangan (JPC) untuk pemilihan Ahli Jawatankuasa Tertinggi (AJKT) PERUBATAN Cawangan”.

Maka dengan ini, saya mewakili barisan Lembaga Penasihat PERUBATAN Cawangan al-Azhar mengumumkan penubuhan Jawatankuasa Pilihanraya Cawangan (JPC) PERUBATAN Cawangan al-Azhar untuk sesi kali ini.

Dengan itu juga, dimaklumkan bahawa, Pengarah dan Timbalan Pengarah Jawatankuasa Pilihanraya Cawangan (JPC) PERUBATAN Cawangan al-Azhar adalah seperti berikut:

Pengarah:
– Abdul Mu’min bin Abdul Sattar
Timbalan Pengarah:
– Noor Ayuny binti Azmi

Pada pemilihan AJKT bagi sesi 2018/2019, bilangan kerusi AJKT (tidak termasuk Pengerusi/Timbalan Pengerusi, Majlis Tertinggi PERUBATAN dan AJKT kekal) yang akan dipertandingkan adalah sebanyak 6 kerusi sahaja berbanding 8 kerusi sebelum ini.

Perbincangan berkenaan dengan pengurangan bilangan kerusi AJKT ini telah diadakan oleh Lembaga Penasihat PERUBATAN Cawangan al-Azhar dengan merujuk kepada Lembaga Penasihat PERUBATAN (LPP).

Pengurangan bilangan kerusi ini diharapkan akan mengoptimumkan pergerakan di semua peringkat biro dan unit khas PCA.

Diharapkan seluruh barisan Jawatankuasa Pilihanraya Cawangan (JPC) dapat bertindak dengan cermat, berintegriti dan telus bagi memastikan kelancaran proses pentadbiran PERUBATAN Cawangan al-Azhar sesi hadapan.

Akhir kalam, kami menyeru buat seluruh ahli PERUBATAN Cawangan al-Azhar untuk bersama-sama memberi sokongan dan dokongan terhadap pilihan raya yang akan dijalankan tidak lama lagi, seterusnya merancakkan lagi usaha kita dalam menggarap wawasan bersama “PCA: Stronger As One”.
Sekian, terima kasih.

#KitaKeluargaPCA
#KitakanRakyatMalaysia

“PCA: Stronger As One”
“Ilmuwan Berbakti, Teguh Sehati”

Lembaga Penasihat,
PERUBATAN Cawangan al-Azhar 2017/2018.

0

 

KAWASAN A

 

BKAN WILAYAH, BKAN PENANG, BKAN PERAK A, PIZZA IMAN, BEST CREPE

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON&WHATSAPP
1. Muhammad Afiq Bin Rosli PERUBATAN 4 +201154994946
2. Muhammad Hasan Bin Khairul Helmi PERUBATAN 5 +201157278448 (T)

+01127855130 (W)

3. Muhamad Iman Bin Fadzil PERUBATAN 5 +201113351375
4. Ahmad Azhan Fahimi Bin Fadzil PERUBATAN 5

(atas)

+201227670979

 

RUWAQ JAWI , MUSTASYFA SYURTOH

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Abdul Mu’min Bin Abdul Satar PERUBATAN 3 +201100707264 (T)

+201159077369 (W)

2. Muhammad Amirullah Bin Mohd Nasir PERUBATAN 4 +201226823143
3. Muhammad Safwan Bin Harun PERUBATAN 4 +601117900502 (W)

+201154486220 (T)

4. Amirul Azmeer Bin Asmadi PERUBATAN 5

(atas)

+201120718430

  

LORONG MUTIARA , MAHABBAH , SELATAN , NUR MALAYSIA , VOLVO DAN KAWASAN BERHAMPIRAN

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Aiman Nabil Bin Mohd Yussuf PERUBATAN 2 +201143754000 (T)

+60177410341 (W)

2. Mohd Husaini Bin Mohamad PERUBATAN 2 +201113157534
3. Ahmad Abidin Bin Mohd Nordin PERUBATAN 2 +601137505884 (W)
4. Eizzul Fahmi Bin Badlishah PERGIGIAN 2 +201015290745
5. Aizat Arif Bin Jamalullail PERUBATAN 5 +201148477262
6. Amin Saifuddin Bin Afanizam PERGIGIAN 2 +966582719875 (W)

   

WISMA PAHANG H7 , PERAK B , KEDAI TOP , MAGHRIBI , DAN KAWASAN BERHAMPIRAN

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Muhammad Bin Aziz PERUBATAN 3 +201159219493 (T)

+601113200655 (W)

2. Muhammad Ashlam Bin Azman PERUBATAN 1 +60148140602(W)
3. Muhammad Luqmanulhakeem Bin Mohd Mahayudin PERUBATAN 2 +201028128013

 

SAFARAT (MASJID TAUFIQ& MASJID KHULAFA)

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Muhammad Izzul Iqbal Bin Zulkifli PERUBATAN 2 +201022935958
2. Ahmad Zaki Assyatiri Bin Muhd Shukri PERUBATAN 2 +201111422035 (T)

+60132104850 (W)

3. Muhammad Irfan Syakil bin Rosdan PERUBATAN 2 +201129612784
4. Aiman Khalid Bin Roszopor PERUBATAN 5 +201014447653

 

SAFEER ,BENZENE

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Nik Abdul Aziz Bin Nik Abdul Rahman PERUBATAN 3 +201119615789
2. Amirul Afiq Bin Zairul Akmar PERUBATAN 3 +201066525848 (T/W)
3. Ahmad Muazz Abdullah PERUBATAN 3 +201128177472 (T)

+60134731232 (W)

4. Muhammad Azhan Bin Onn @ Nor Azhari PERUBATAN 3 +201280371162(T) +60124314980 (W) 

 

CREPE CORNER ,MAKTABAH RAYAH , DARUL RAHIM

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Muhammad Arifuddin Bin Syahril PERGIGIAN 2 +201003325916 (T)

+60177589952 (W)

2. Ali Bin Hamdan PERUBATAN 3 +201069368046
3. Muhammad Faizal Bin Hassan PERUBATAN 3 +60148051559 (W)

+201008837308 (T)

4. Muhammad Farid Bin Angsori PERUBATAN 3 +201120753187
5. Muhammad Nabil Bin Azhar PERUBATAN 5 +201127633955
6. Ahmad Umair Haziq Bin Nadzri PERUBATAN 3 +201129204356 (T)

+60108718077 (W)

7. Raja Muhamad Izzat Syauqi Bin Raja PERUBATAN 3  +601119442273(W)

 

RUMAH KEDAH , BELAKANG KEDAH , IMARAH TURKI , DR PRINT , BANDUNG

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Ahmad Junaidi Bin Ahmad Tajudin Syariah Islamiah +20106154261 (T)

+60145074589 (W)

2. Syed Mohamad Aslam Husaini Bin Syed Bahrim PERUBATAN 3 +201128070377
3. Muhammad Hafizul Khair Bin Abu Hassan PERUBATAN 3 +201005711065
4. Mohammad Nabil Irfan Bin Mohd Ali PERUBATAN 5

(atas)

+201125535503 (T)

+20120533870 (W)

 

TANTAWI ,  ENPPI

BIL NAMA FAKULTI &  TAHUN NO TELEFON
1. Muhammad Ariff Iqbal Bin Nor Azhar PERUBATAN 3 +201069904844
2. Jamal Muhammad Hakim Bin Jamal Abd Nasir PERUBATAN 3 +201114126453
3. Muhammad Khairul Azim Bin Abdul Aziz PERUBATAN 3 +201119616457(T)

+60139554399(W)

4. Muhammad Zikrie Bin Zakariya PERUBATAN 5 (atas) +201142531253

 

 

 

KAWASAN B

 

 

RUMAH PERLIS, MARKAS DARUL HAMKA, AZHARI BISTRO , ELBORG , MASJID RAHMAN (APOLLO) DAN KAWASAN BERHAMPIRAN

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Bilal Syahmi Bin Hazli PERUBATAN 2 +201014010035 (T)

+601110554754 (W)

2. Muhammad Irfan Bin Tajol Ariffin PERUBATAN 4 +201202744195 (T) +601119412613(W)
3. Amirul Ashraff Bin Yasir Arafat PERUBATAN 4 +60146051043 (W)

+201278580848 (T)

4. Muhammad Faris Bin Deraman PERUBATAN 3 +201019182665
5. Abu Huzaifah Bin Mohamed PERUBATAN 5 (atas) +60145163590 (W)

+201150782390 (T)

 

WISMA SERI MELAKA, BKAN NEGERI SEMBILAN, WISMA KELANTAN, MASJID LIBI, HADIQOH DAULI, WONDERLAND, BELAKANG SAMIR ALI DAN KAWASAN BERHAMPIRAN.

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Muhammad Safwan Bin Khairul Anwar PERUBATAN 2 +201150776417 (T)

+60145383534 (W)

2. Muhammad Firdaus bin Ahmad Ghazali PERUBATAN 2 +201111305583
3. Fattah Aiman Bin Abdul Hamid PERUBATAN 2 +201276813969
4. Muhammad Fitri Hakim bin Ab. Razak PERUBATAN 2 +201159230349
5. Muhammad Faizzuddin bin Ab. Rahman PERUBATAN 2 +201155938071

 

 

KAWASAN C

 

NADI SYABAB, LULU CENTER, RUMAH KEDAH AWAL SABIE’, RKL DAN KAWASAN BERHAMPIRAN.

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Muhammad Luqman Bin Muhamad Shuarimi PERUBATAN 6 +201140691738
2. Abdul Muhaimin Bin Wan Ahmad Sukari PERUBATAN 6 +201155741084
3. Wan Mohamad Nazim Bin Wan Mohamad Nizan PERUBATAN 6 +60145140460 (W)

+201157142636 (T)

4.  Noor Aiman Bin Ab Malek PERGIGIAN 1 +60137672275(W)

 

MAHATTAH ,ABOU ROMY, ARABIATA , TAUHID WANNUR,  SINGAPURA DAN KAWASAN BERHAMPIRAN

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Muhammad Hami Hakimi Bin Ismail PERUBATAN 4 +60134652508 (W)
2. Muhammad Amin Bin Zahari PERUBATAN 5 +201158903221
3. Muhammad Zharfan Bin Juzaidi PERUBATAN 4 +201203489798 (T)

+60103306061 (W)

4. Muhamad Aizat Bin Razali PERUBATAN 4 +201100707158
5. Abdul Mustaqim Bin Mohamad Khalil PERUBATAN 4 +201288632792
6. Muhammad Zaim Bin Mohd Zaini PERUBATAN 4 +201099832376
7. Zulhilmi Bin Zulkifeli PERUBATAN 4 +60145164452 (W)

+201270814641 (T)

8. Mohamad Naqieb Bin Mohammad PERUBATAN 4 +201016418290
9. Luqmannulhakim Bin  Mahmad Nur Zhaki PERUBATAN 3 +60137293467(w)

 

VILLA, SAMY PHOTO, RESTORAN NILE, MASJID BUKHARI DAN KAWASAN BERHAMPIRAN

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Muhammad Amir Adham Bin Johari PERUBATAN 6 +201119767826
2. Ahmad Zulkhairi Bin Dzulkiflee PERUBATAN 5 +201155358614
3. Umar Hanis Bin Ahmad Sukri Hamidi PERUBATAN 3 +201111767365
4. Ahmad Tasnim Bin Muslim PERUBATAN 5 (atas) +201113113612
5. Nik Muhamad Al-Amin Bin Nik Azman PERUBATAN 5 (atas) +201125657042
6. Muhammad Faris Mahfuz Bin Hj Zakria PERUBATAN 5 (atas) +201125657386

 

 

HAYYU ASYIR

 

KOMPLEKS RUMAH NEGERI, GAMEK, MUSALLAS DAN KAWASAN BERHAMPIRAN

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Auji Azizi Afti Bin Bakhtiar Afendi PERUBATAN 2 +201210983417 (T)

+60199037019 (W)

2. Muhammad Hafiz Al-As Bin Mohd Fadzli PERUBATAN 5 +201151126654 (T)

+60199960934 (W)

3. Ahmad Adib Bahyuddin Bin Mohd Sani PERUBATAN 5 +60145110288 (W)
4. Muhammaad Syafiq Naim Bin Johari PERGIGIAN 2 +201014289625

 

BAWABAH 3

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Wan Aiman Syafeeq Bin Wan Baharuddin PERUBATAN 5 +201155239976 (T)

+60148147369 (W)

2. Muhammad Amiruddin Bin Mahian PERUBATAN 4 +201158862669
3. Dzikrul Khanif Bin Azmi PERUBATAN 5 +201127629922

 

 

LAIN-LAIN

 

RUMAH JOHOR, HAYYU THAMIN, AWWAL ABBAS, RABAAH DAN KAWASAN BERHAMPIRAN.

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Muhammad Faris Bin Deraman PERUBATAN 3 +201019182665
2. Muhammad Afiq Bin Rosli PERUBATAN 4 +201154994946
3. Syed Mohamad Aslam Husaini Bin Syed Bahrim PERUBATAN 3 +201128070377 (T/W)

 

DMAK & ABBASIYAH

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Mohamad Syazwan Syafiq Bin Mohamed Anuar

 

PERUBATAN 6 +201119768186
2. Nik Syahmi Bin Nik Man PERUBATAN 6 +201116600827

 

MASAKIN OTHMAN

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Tengku Abdul Aziz Bin Tengku Mat Halim Pengajian Islam +201159647137
2. Muhammad Nasrin Bin Ramly Pengajian Islam +201159647125
3. Shafiq Akhimullah Bin Pauzi Pengajian Islam +201159647512

 

 

SENARAI MUSYRIF KECEMASAN UNIVERSITI AL-AZHAR

SESI 2017/2018

 

BIL NAMA FAKULTI & TAHUN NO TELEFON
1. Syed Mohamad Aslam Husaini Bin Syed Bahrim PERUBATAN 3 +201128070377 (T/W)
2. Amirul Ashraff Bin Yasir Arafat PERUBATAN 4 +60146051043 (W)

+201278580848 (T)

3. Ahmad Zaki Assyatiri Bin Muhd Shukri PERUBATAN 2 +201111422035 (T)

+60132104850 (W)

4. Muhammad Zharfan Bin Juzaidi PERUBATAN 4 +201203489798 (T)

+60103306061 (W)

5. Muhammad Bin Aziz PERUBATAN 3 +201159219493 (T)

+601113200655 (W)

6. Muhammad Faris Bin Deraman PERUBATAN 3 +201019182665

 

 

 

 

 

Etika untuk penggunaan musyrif

 

 • Menelefon musyrif awal. (sekurang-kurangnya 3 jam sebelum)
 • TIDAK DIGALAKKANmenggunakan musyrif yang sama setiap kali keluar.
 • Tunggu musyrif sampai terlebih dahulu sebelum keluar rumah.
 • Mana-mana akhawat yang ingin menggunakan perkhidmatan musyrif disarankan untuk menghubungi musyrif yang menetap berdekatan dengan ‘lokasi semasa’ masing-masing.
 • Disarankan menampung kos pengangkutan musyrif (sekiranya perlu) dan menjaga adab-adab serta akhlak yang baik sepanjang perkhidmatan musyrif.
 • Penggunaan musyrif kecemasan adalah pada waktu-waktu seperti berikut:
 1. Memerlukan mushrif dengan kadar yang segera untuk ke hospital atau balai polis.
 2. Memerlukan bantuan untuk urusan di balai polis atau hospital.
 • Kecelakaan seperti kemalangan, disamun, rumah dipecah masuk dan keselamatan diri yang serius.

Sebarang aduan,  kritikan dan cadangan yang membina boleh diajukan kepada :

 

Pengarah JAKSI PCA

AMIRUL ASHRAFF BIN YASIR ARAFAT

PERUBATAN 3

+60146051043 (W)

+201278580848 (T)

 

Timbalan Pengarah JAKSI PCA

UMMI SHAAKIRAH BINTI HUSSIN

PERUBATAN 5

+20111592394

 

Terima kasih dan selamat menjalankan tugas diucapkan kepada musyrif yang  tersenarai untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah ini.

 

#KitaKeluargaPCA

 

“HaqTertegak,BiahTerpelihara”

 

“PCA Stronger As One”

“IlmuwanBerbakti, TeguhSehati”

 

UNIT MUSYRIF

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN SOSIAL ISLAM (JAKSI)

PERUBATAN CAWANGAN AL-AZHAR 2017/2018

Setiap insan terdidik dan dididik untuk mengejar cita-cita sejak dari kecil dek realiti kehidupan yang memaksa. Kadang-kadang cita-cita yang dikejar itu memang diimpikan dan ada juga yang mengejarnya bukan terbit dari hati yang dalam. Memasang sesebuah impian atau cita-cita tidak semudah mengejar cita-cita. Kelainan istilah itu membawa erti yang agak berbeza. Jika ditanya anak-anak kecil apa yang mereka impikan, terlalu banyak dan sangat mengujakan. Mereka mencipta memori kecil mereka dengan mengaplikasikan impian mereka saat demi saat. Bagaimana pula bila anak kecil ini meningkat dewasa? Percayalah, anak kecil itu adalah diri anda sekarang, seorang yang lebih matang dalam  memasang dan mengejar cita-cita yang menjadi matlamat.

Tiada salahnya mencipta seribu satu impian, kerana ia menjadikan hidup kita lebih berwarna-warni. Namun, keutamaan dalam mengejar impian harus diteliti. Sebagai seorang mahasiswa sains kesihatan, sepatutnya matlamat yang jelas sudah tertanam di dalam jiwa. Tiada lagi angan-angan yang tidak menjejak realiti. Setiap perkara yang dilakukan haruslah seiring dengan niat kita yang murni. Ikatlah cita-cita kalian dengan satu tali ikatan yang disaksikan oleh Allah SWT. Secara pandangan kasar, mungkin tiada apa yang dapat dirasakan oleh jiwa-jiwa. Tetapi, yakinlah angan-angan bisa mencetus sebuah realiti dengan ada di dalamnya aspek-aspek yang mencapai reda-Nya.

Hadis riwayat Abdullah bin Masud RA, beliau berkata,  Rasullah SAW bersabda, “Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah SWT berikan harta, ia menghabiskan dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain”.

(Shahih Muslim No.1352)

Dua golongan yang digariskan di dalam hadis di atas adalah golongan yang berusaha merealisasikan sebuah nikmat yang dikuniakan oleh Allah SWT. Seorang Mukmin yang beriman dan saling mengasihi Mukmin yang lain mestilah mempunyai sifat-sifat yang sebegitu. Dalam konteks kita sebagai penuntut ilmu yang sentiasa dilimpahi dengan rahmat ilmu, mestilah sedaya upaya untuk mengutip ilmu dan berkongsi manfaatnya bersama.

“The more you give, The more they try and take”

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ

“Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan.”

(Surah al-Infithar: 13)

Impian generasi dahulu telah membuahkan satu hasil yang besar dan dapat dirasai oleh generasi muda kini. Penubuhan PERUBATAN bermatlamatkan menjaga kebajikan ahli tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu seluruh sahabat, rakan sebaya yang hadir menuntut ilmu di bumi Mesir. Biro Akademik PERUBATAN Cawangan al-Azhar memperkenalkan beberapa medium yang berunsurkan akademik khusus untuk ahli seperti Glow with Flow, Stargate, Tutorial Session dan banyak lagi dengan tujuan menjaga akademik ahli dan secara tidak langsung membuka peluang kepada ahli untuk mencurahkan segala perkongsian ilmu bersama. Bukan itu sahaja, apa yang kita dapat lihat, aktiviti-aktiviti ini juga mampu merapatkan jurang antara ahli (Senior-Junior) sebagaimana dasar yang dibawa oleh Pengerusi PERUBATAN Cawangan al-Azhar mengenai agenda kesatuan ahli yang berbunyi “PCA: Stronger As One”.

“Tidak ada celaan terhadap orang-orang yang lemah, dan tidak pula terhadap orang-orang yang sakit, dan tidak pula terhadap orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu yang dapat mereka belanjakan, apabila mereka berlaku ikhlas terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan untuk mencela  orang-orang yang berbuat baik, dan sesungguhnya Allah SWT itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

(Surah at-Taubah: 91)

Lakukan kebaikan biar sekecil mana pun ia, kerana kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita menuju syurga.

Ada orang pernah berkata, “Hendaklah langkah-langkahmu di jalan kebaikan itu, seperti melangkah di pasir yang basah. Tidak terdengar suaranya, namun bekasnya tampak dengan jelas.”

Akhir kalam, semoga impian-impian murni kita semua membuahkan hasil yang diinginkan. Walaupun begitu, liku-liku kehidupan sangatlah pelbagai. Ya, syukur dan sabar adalah dua hal yang perlu ada dalam diri seorang Muslim. Kerana dengan dua perkara ini, kita mampu berfikiran positif dan mengambil pelajaran daripada setiap ketetapan Allah SWT yang hadir dalam kehidupan. Baik itu ketetapan yang baik, mahupun sebaliknya.

Wallahualam.

A’faf binti Othman,

Tahun 4 Perubatan,

Timbalan Ketua Biro Akademik, PERUBATAN Cawangan al-Azhar 2017/2018.

STAY CONNECTED