OUR SPIRIT: LET’S REVIVE IT

OUR SPIRIT: LET’S REVIVE IT

0

“Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul daging yang apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati.” Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pembentukan manusia terbahagi kepada pembentukan jasad, roh dan jiwa iaitu hati. Jasad manusia merupakan seluruh pancaindera yang terzahir seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan dan sebagainya. Manakala roh tempatnya di jasad yang menghidupkan tubuh manusia secara keseluruhannya. Seperti yang kita semua ketahui pembentukan janin di dalam rahim wanita melalui pelbagai proses dan peringkat sehingga mencapai satu usia bilamana Allah meniupkan ruh ke dalam jasad anak Adam tersebut.

 

Nilai kehidupan manusia telah bermula sejak di alam roh lagi tatkala proses pembentukan manusia bukanlah secara fizikal sahaja tetapi telah memiliki hubungan dengan Allah SWT melalui ikatan kesaksian sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surah al-A’raf ayat 172, “Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firman-Nya): “Bukankah Aku tuhan kamu?” Mereka semua menjawab “Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi”. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: “Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini”.

Antara tujuan utama penciptaan manusia di muka bumi adalah sebagai hamba kepada Allah Yang Maha Esa. “Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (surah al-Dzariyat ayat ke 56)

 

“Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka: Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merosak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau? Dia berkata: Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (al-Baqarah: 30)

Menjadi seorang khalifah yang mentadbir alam ciptaan Tuhan dengan aturan dan syariat agama sudah pasti satu tugas yang besar. Sejak berabad zaman dahulu peranan khalifah bagi menegakkan kalimah ‘Lailahaillallah’ telah kita lihat dari perutusan para Nabi dan Rasul beserta mukjizat-mukjizat mereka yang sesuai mengikut zaman dan masa. Dan kita sebagai umat akhir zaman, penyambung rantai perjuangan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW haruslah sedar akan peranan yang perlu dilaksanakan. Cukuplah Nabi sebagai ‘qudwah hasanah’ dalam setiap gerak kerja mahupun akhlak sebagai seorang Muslim.

Tidak lupa juga tugas sebagai dai untuk memakmurkan bumi dengan menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai panduan hidup umat Islam seterusnya membina generasi yang Rabbani dan negara yang ‘baldatun toyyibatun warabbun ghofur’. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 104, “Dan hendaklah ada dari kamu satu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung”.

Maka melalui ketiga-tiga peranan besar seorang individu menuju ‘uztaziyatul alam’, tidak dapat tidak, pasti banyak ujian dan mehnah yang terpaksa dihadapi sepanjang jalan. Sememangnya jalan menuju Allah itu tidak mudah, turun naiknya, sakit pedihnya, umpama kemanisan yang tak terhingga. Asalkan niat dan tujuan semata untuk mencari reda Ilahi.

 

“Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan di sisi Allah jualah pahala yang besar”. (at-Thagabun: 15) Jiwa kadang lebih sensitif daripada jasad dan mudah dipengaruhi oleh input luaran. Jika banyak input positif yang mempengaruhi maka anggota akan memberi respon positif dan begitulah sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, “Sesiapa yang melakukan satu dosa, maka akan tumbuh pada hatinya setitik hitam. Sekiranya dia bertaubat akan terkikislah titik hitam itu dari hatinya. Jika dia tidak bertaubat, maka titik hitam itu akan terus merebak hingga seluruh hatinya menjadi hitam”.  (Hadis riwayat Ibnu Majah).

Maka, hidupkanlah hati dengan selalu memperbaiki dan memperbaharui hubungan dengan Allah SWT dan manusia. Sentiasa melazimi al-Quran, zikir harian, berpuasa sunat dan bertahajud di malam hari. Dan duduklah bersama dengan orang-orang yang soleh dan ambillah pelajaran daripada mereka. Dari Abu Musa al-Asy’ari, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Seorang penjual minyak wangi akan memberi kamu minyak atau kamu membelinya atau kamu mendapati bau yang harum darinya. Sedangkan tukang besi, boleh jadi akan membakar bajumu atau engkau mendapati darinya bau yang busuk”. (Hadis riwayat Muttafaqun ’Alaih)

Hubungan dengan Allah SWT ialah satu hubungan di antara Sang Pencipta dan makhluk yang tidak mungkin dipisahkan terutama setelah manusia mengenal Allah SWT dengan sebenarnya sehingga membuahkan hubungan yang indah dengan-Nya. Hubungan itu ditandai dengan adanya rasa mahabbah yang sangat tinggi terhadap Allah SWT seperti yang difirmankan dalam surah al-Anfal ayat dua, ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menjadikan mereka bertambah iman dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah”.

Di dalam al-Quran, Allah SWT mengibaratkan hubungan manusia dengan Allah SWT adalah seperti hubungan jual beli yang akan menyelamatkan orang-orang mukmin dari azab yang pedih. Jual beli itu berupa keimanan kepada Allah SWT dan berjihad di jalan-Nya dengan harta dan jiwa seperti yang difirmankan dalam surah as-Saff ayat 10-11. Dan menjadi kewajipan kepada manusia untuk melakukan amal soleh baik yang bersifat umum atau khusus supaya amal tersebut bukan sahaja berguna buat dirinya sendiri malah dapat memberi manfaat kepada orang lain dan turut sama mengajak orang beribadah kepada Allah SWT. Dari sini dapat kita perhatikan peri pentingnya konsep dakwah dan berjemaah supaya perpaduan antara umat Islam kekal utuh.

 

Hubungan dengan manusia pula dapat kita aplikasi melalui firman Allah SWT dalam surah an-Nisaa ayat 36 yang bermaksud, ”Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua; dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan diri”.

Dapat kita perhatikan dengan jelas dalam ayat ini beberapa golongan yang perlu untuk kita berlaku ihsan dan berbuat baik kepada mereka. Dengan melakukan hubungan vertikal dan horizontal ini secara baik dan terus menerus, maka jiwa akan menjadi laksana matahari yang sentiasa menyinari kehidupan alam.

 

Dalam skop yang lebih luas, apabila jiwa suatu anggota keluarga baik, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik. Jika jiwa suatu anggota masyarakat baik, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang baik. Jika bangsa dan negara dihuni orang-orang yang berjiwa baik, maka bangsa dan negara tersebut akan menjadi bangsa dan negara yang baik. Diriwayatkan bahawa Saidina Ali RA suatu saat pernah ditanya oleh lawan politiknya, ”Mengapa keadaan negara saat dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar tidak mengalami kekacauan seperti ketika engkau menjadi khalifah saat ini?” Ali RA menjawab, ”Sebab rakyat yang dipimpin semasa khalifah Abu Bakar dan Umar orang-orang seperti aku ini. Sedangkan rakyat yang aku pimpin semasa pemerintahanku adalah orang-orang seperti dirimu”.

Kata pujangga, ”Barangsiapa yang mengejar dunia semata-mata, maka dunia akan semakin menjauh dan semakin tak terkejar. Tetapi barangsiapa mengejar akhirat dengan keikhlasan hatinya, maka yakinlah bahawa dunia akan mengejarnya”. Maknanya adalah bagaimana kita dapat menyeimbangkan kehidupan dengan tetap realistik dalam dunia moden tanpa mengabaikan tujuan tertinggi negeri akhirat nanti.

Wallahu ’alam. Seeru ala barakatillah.

NUR SYAMIMI BT YACOB

TIMBALAN KETUA BIRO KEBAJIKAN PERUBATAN CAWANGAN AL-AZHAR 2017-2018

TIADA KOMENTAR

Apa komen anda?